Contact Informatie

Eigendom

Stad Oostende

Beheerder

de Israëlitische Gemeenschap van Oostende:
secretariaat: Filip Van Maestrichtplein 3, 8400 Oostende

Administratieve gegevens

  • de Synagoge is een beschermd gebouw sedert 19/02/2002: besluit nr. 3810. Zie het Vlaams Ministerieel Besluit van Paul Van Grembergen houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht : Belgisch Staatsblad van 31/05/2002 – jaargang 172 – nr. 182.
    Zie deze link
  • 4.01/35013/370.1
  • Nummer OW 001498

Ligging