BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN VAN DE ACTUELE FUNCTIE

De Synagoge wordt op heden gebruikt voor erediensten, huwelijken, communies en andere joodse vieringen. Over heel België en ook in het buitenland (via de website) wordt er publiciteit gemaakt om gelovigen naar onze stad te krijgen en om zodoende onze gemeenschap (mét Synagoge) kenbaar te maken. Daarbij hebben wij ook een vermelding in ‘The Jewish Travel Guide’.

Wij hebben ook het genoegen gehad radio en televisie meermaals in onze Synagoge te mogen begroeten.

De VRT heeft vier opnames en uitzendingen verzorgt vanuit ons gebouw. Bij deze aangelegenheden waren vele prominente leden van de regering, zowel nationaal als regionaal aanwezig. Kerkleiders, en de afgevaardigden van politie en leger eveneens.

Ik nam recent contact op met de VRT en zij wisten mij te bevestigen dat er twee van de uitzendingen bij hen in archief zijn nl:

Dit kan ik terug vinden in ons archief:

• Israëlische eredienst op 6 juli 1986 n.a.v. 75-jarig bestaan synagoge Oostende – WS.19860706.2 (nog op VHS)

• Joodse eredienst op 20 september 1998 (met voorwoord Daniel Kalter) – AIM00477280.

Het is onze bedoeling om ter gelegenheid van einde werken fase 2 opnieuw een aangepaste eredienst te organiseren en te hopen dat wij de VRT nogmaals mogen begroeten hier te Oostende.

Wij slagen erin om, n.a.v. van belangrijke Joodse feesten, ontelbare toeristen (dus vooral in de zomer) naar de Synagoge te lokken. In de zomermaanden juli en augustus is de Synagoge dagelijks open voor het morgen- en avondgebed. Ook op onze belangrijke feesten in september en oktober, met nieuwjaar (Rosh Hashana) en met de grote verzoendag (Yom Kippoer), is de synagoge open. Daarnaast hebben wij nog, verdeeld over het jaar, het loofhutten-feest, Chanoeka, Poerim en Pesach, waarbij de synagoge natuurlijk ook toegankelijk is.

Er is een enorme interesse van scholen en organisaties uit heel West-Vlaanderen voor begeleide bezoeken aan de Synagoge. Deze bezoeken worden gratis begeleid door de voorzitter Daniël Kalter (en eventueel door de Rabbijn).

Wij nemen nota van het aantal bezoeken aan de Synagoge en van het aantal leerlingen (incl. volwassenen), zodanig dat wij ten allen tijde, op eenvoudige aanvraag van de overheid, kunnen aantonen hoeveel bezoekers wij hebben mogen ontvangen.

ONDERBOUWDE VISIE OP HET TOEKOMSTIG GEBRUIK EN DE TOEKOMSTIGE FUNCTIE

Wij leggen de nadruk op het gebruik van de synagoge als gebedsruimte.

Eenmaal de volledige infrastructuur van het gebouw in orde zal zijn, met als voornaamste onderdeel de installatie van Mikwa (ritueel bad), is het de bedoeling om de Synagoge aan te prijzen voor Bar Mitzva en Bad Mitzva (communie voor jongens en meisjes) en voor huwelijken van Joden over gans België en de omliggende buurlanden.

Het aanbod van Synagogen in België (en in de buurlanden) is zo klein dat de geïnteresseerden te lang moeten wachten om hun plechtigheden te kunnen organiseren.

Het is de bedoeling om in de toekomst een bijdrage te vragen en dit in overleg met de stedelijke overheid, zodanig dat we minder afhankelijk worden van giften en subsidies.

Op heden is er geen sprake van nevenfuncties of herbestemming.

Niettemin staan alle betrokken partijen in een open communicatie met elkaar omtrent de mogelijke wijzigingen/opportuniteiten.

Nog vragen of wenst u een bezoek te brengen aan onze synagoge?