Geachte Leden,

Bij deze hebben wij het genoegen u te melden dat de erediensten van Rosj Hasjana en Jom Kippoer dit jaar kunnen hernomen worden. In bijlage vindt u dan ook de uren van de geplande erediensten voor het jaar 5780.

 • Rosj Hasjana 18/09/2020 aanvang 19 u. tweede dag 19/09/2020 smorgens 9 u., derde dag 20/20/2020 9 u.
 • Jom Kippoer  28/09/2020 aanvang 19 u. avond dienst  , 29/09 smorgens om 9 u.

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid telefonisch of per email te bevestigen, teneinde een goed verloop van de diensten te verzekeren.

Voor het komende jaar wensen wij u het allerbeste en rekenen op uw steun en aanwezigheid om de komende feestdagen in onze hernieuwde synagoge te komen vieren. Beste leden,

 

We hebben de plicht u te informeren dat de festivals van Rosh Hashanah en Yom Kippur dit jaar niet op dezelfde manier kunnen worden gehouden als in voorgaande jaren. Inderdaad, vanwege de Covid-19-epidemie moeten we de gezondheid van alle gelovigen waarborgen. Daarom hebben wij na zorgvuldige afweging de volgende maatregelen genomen:

 • Partijen vinden alleen plaats als de overheid dit toestaat.
 • We zullen de gelovigen alleen kunnen accepteren als en alleen als ze de Rabbi op de hoogte hebben gebracht, per telefoon (0477/27 72 23) of per e-mail (armandbenizri@gmail.com).
 • Maximaal 34 mensen kunnen de diensten bijwonen om de sociale afstand te respecteren (zie kaart)
 • Het dragen van een masker is PERMANENT VERPLICHT zodra je de SYNAGOGE betreedt. We weten hoe ingewikkeld het is om te bidden en te lezen, de tefilot, de parasja met een masker, en vooral goed geplaatst, maar het is een VERPLICHTING.
 • Een fles hydroalcoholische gel en chirurgische maskers zullen beschikbaar zijn bij de ingang, in de synagoge en bij de toiletten.
 • Handen wassen is verplicht bij het betreden van het gebouw.

Naast al deze wettelijke bepalingen zullen we de volgende instructies respecteren:

 • Alleen de Rabbi en zijn kinderen zullen de leiding hebben over het verlaten, lezen en opnieuw binnenkomen van de Separim.
 • Niemand anders zal de Separim aanraken of kussen. Er komt geen aparte processie.
 • Degenen die tot de Torah geroepen zijn, zullen op hun plaats blijven tijdens het lezen van hun alias
 • Toegewijden dienen hun keppel en talliet mee te nemen, die ze op hun plaats kunnen laten voordat de dienst de avond ervoor begint.
 • Als de toegewijde eenmaal zijn boek en zijn plaats heeft, moet hij ze bewaren tot het einde van het feest.
 • Geen knuffels of handdrukken binnen in het gebouw, voor ieders veiligheid, ook buiten vermijden.
 • Alle bijeenkomsten in de gemeenschappelijke delen van de synagoge moeten worden vermeden, ook buiten.
 • De gedetailleerde spreekuren worden u na inschrijving meegedeeld.

We rekenen op het burgerzin van onze gelovigen en vrienden om niet naar de synagoge te gaan, als ze het minste symptoom voelen dat vergelijkbaar is met die van Covid 19.

We hebben het voorrecht een synagoge te hebben die groot genoeg is voor onze gemeenschap. Door deze maatregelen toe te passen, die misschien beperkend lijken maar die goed worden gerespecteerd, hebben we de verdienste dat we ons in alle veiligheid vinden voor onze plechtige vieringen.

Op deze avond van de plechtige feesten kunnen we alleen onze liefste wensen uitspreken: “Moge de Almachtige God gezondheid, vrede en sereniteit brengen aan allen”.

We vragen je daarom niet te vergeten je 36 euro contributie te betalen waarvoor we je bij voorbaat bedanken.

 

Hartelijke shalom en shana tova.

 

Dany KALTER (voorzitter), Nir SHEMMER (secretaris),

daniel.kalter@telenet.be nirshemmer@hotmail.com

0473/214 580 0474/660 783

 

Maurice DIAINE (Penningmeester), Armand BENIZRI (Bedienaar van de Eredienst)

mauricediaine@skynet.be armandbenizri@gmail.com

0474/616 523

Met hartelijke groeten,